Proves lliures i d’accés

Què són les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior. A l’IES  Santa Margalida es realitzen les de CFGM Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i el CFGS d’Educació Infantil, que estan especialment dirigides als estudiants que compleixen els requisits d’accés i no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància.

Es poden examinar d’un o més mòduls, sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Calendari

Inscripcions:

 • Del 2 a l’10 de març de 2023, a la secretaria de l’IES Santa Margalida.
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 21 de març.
 • Publicació de llistes definitives d’inscrits: 31 de març.
 • Realització de les proves: data a determinar dins el període comprés entre el dia 2 al 31 de maig.
 • Aquí podeu descarregar l’imprès oficial per realitzar la inscripció.

Podeu consultar tota la informació a: PROVES LLIURES

Què és la prova d’accés?

La prova d’accés té la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

La prova d’accés a grau mitjà acredita que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament un cicle formatiu de grau mitjà. La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

Calendari

Matrícula:

 • Del 3 al 17 de març de 2023. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.
 • Data de realització de la prova: 10 i 11 de maig.
 • Aquí podeu descarregar l’imprès oficial per realitzar la inscripció a les proves de CFGM. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà s’ha d’aportar una declaració responsable.
 • Aquí podeu descarregar l’imprès oficial per realitzar la inscripció a les proves de CFGS. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior s’ha d’aportar una declaració responsable.

Podeu trobar tota la informació a:

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Aquí podeu consultar la llista provisional del procés ordinari proves lliures dFP 22-23.

Aquí podeu consultar la llista provisional del procés ordinari proves lliures dFP 22-23.

Dates de les proves lliures:
 
 • Atenció i suport psicosocial.  Dimarts 9 de maig de 17.00 a 19.00
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.Dimecres 10 de 19.00 a 21.00
 • Atenció higiènica.  Dijous 11 de 16.00 a 18.00. 
 • Organització i necessitats de les persones en situació de dependència.  divendres 12 de 19.00 a 21.00
 
Informació de les proves.