Consell escolar

Director: Josep Joan Umbert González

Cap d’estudis: Maria Antònia Gayà Sansó

Secretària: Maria del Carme Capó Ferriol

Representant Ajuntament: Maria Magdalena Marimón

Representant AMIPA: Catalina Capó Nadal

Representants mares i pares : Cristina Montes Bufi (2016-2020), Micaela Llodrà Riera(2016-2020)

Representant PAS: Mercè Ramírez Jiménez (2018-2022)

Representant alumnats: Salma Aarab Bouzbib (2018-2022), Magdalena Juan Llodrà (2018-2022),  Soulyman Ben Alí (2018-2022)

Representants del professorat : Francisco Javier Rodríguez Miguel, Eladi Esteva Hurtado (2018-2022), Marina Llobera Vicens(2016-2020), Agustina Hervás Ramos (2018-2022), Maria Magdalena Cladera Estelrich (2016-2020), Francesca Ramon Beltrán (2018-2022)