Reutilització de llibres

Què ès?

El programa de reutilització de llibres va dirigit als alumnes de 1r a 4t d’ESO. L’institut posa al seu abast un fons de llibres prestats durant un curs als alumnes adherits al programa. Funciona com un lloguer.

Dates i terminis.

 
17 al 28 abrilPeríode de pagament d’adhesió (90€)  o renovació al programa (40€).
19 i 20 de juny

Devolució de llibres del programa per part dels alumnes adherits.

20 de juny alumnes 3r i 4t d’ESO.

19 de juny alumnes 1r i 2n d’ESO.

Setembre: primer dia de classe

Entrega de llibres als alumnes adherits al programa per al curs 2023/2024

 

Què inclou?

 • Els llibres de text necessaris protegits amb un folre de plàstic i una etiqueta identificativa.

 • Llibres d’exercicis no retornables (per tant, l’alumne pot escriure-hi).

 • Papers adhesius per aferrar i evitar escriure al llibre (post-its).

Què NO inclou?

 • Els diccionaris.
 • Els llibres de lectura (aquests es poden trobar tant a la biblioteca del centre com a les biblioteques públiques del municipi).
 • Els llibres d’algunes matèries optatives.

Què he de fer?

 • Fer l’ingrés bancari en concepte de Fons de Llibres, el nom de l’alumne i curs que ha de cursar.
 • Fora de la data establerta el preu d’inscripció es veurà augmentat significativament.
 • El fet d’abonar la quota implica l’acceptació de les normes del programa.
 • En cas que l’alumne hagi de repetir 6è o finalment no es matriculi al centre se li retornarà l’import íntegre abonat.
 • Al no haver-hi adquisició de llibres, no es podrà emetre cap factura.

Quota de pagament.

 • Adhesió: els alumnes nous al centre o que volen inscriure’s el proper curs per primera vegada: 90 €.
 • Renovació: els alumnes que ja formen part del programa enguany i renoven per al proper curs han d’ingressar 40€.
 • El pagament s’ha de fer a través de la tenda virtual que trobareu a la plana web del centre: www.iessantamargalida.org

  És molt important respectar les dates de pagament.

Llibres subministrats

1r

2n

ANGLÈS (LLIBRE + LLIBRE D’ACTIVITATS)

ANGLÈS (LLIBRE + LLIBRE D’ACTIVITATS)

CATALÀ

CATALÀ

CASTELLÀ

CASTELLÀ

BIOLOGIA I GEOLOGIA

MATEMÀTIQUES (PACK DE 3 LLIBRES)

MATEMÀTIQUES (PACK DE 3 LLIBRES)

QUADERNET DE FÍSICA I QUÍMICA

GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

MATEMÀTIQUES

3r

4t

ANGLÈS

ANGLÈS

CATALÀ

CATALÀ

CASTELLÀ

CASTELLÀ

BIOLOGIA I GEOLOGIA

HISTÒRIA (2 LLIBRES + CARPETA DE MAPES)

MATEMÀTIQUES (PACK DE 3 LLIBRES)

MATEMÀTIQUES (PACK DE 3 LLIBRES)

QUADERNET DE FÍSICA I QUÍMICA

BIOLOGIA I GEOLOGIA (EN CAS D’ELEGIR-LA D’OPTATIVA)

QUADERNET DE FÍSICA I QUÍMICA

ECONOMIA (EN CAS D’ELEGIR-LA D’OPTATIVA)

EMPRENEDORIA (EN CAS D’ELEGIR-LA D’OPTATIVA)

2n PMAR

3r Diversificació

ANGLÈS

ANGLÈS

CATALÀ

CATALÀ

CASTELLÀ (LLIBRE+QUADERN D’EXERCICIS)

CASTELLÀ (LLIBRE+QUADERN D’EXERCICIS)

HIST.MODERNA /MEDIEVAL (2LLIBRES + 2 Q.EXERCICIS)

GEOGR.ECONÒMICA/ HUMANA (2 LLIBRES + 2 Q.EXERCICIS)

MATEMÀTIQUES (PACK DE 3 LLIBRES)

MATEMÀTIQUES (PACK DE 3 LLIBRES)

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA

BIOLOGIA I GEOLOGIA