Reutilització de llibres

Què ès?

Consisteix en la creació d’un fons de llibres de text per prestar durant un curs als alumnes adherits al programa. En finalitzar el curs, aquests llibres s’han de retornar en bones condicions. És a dir, funciona com un lloguer. Atès que no hi ha adquisició de llibres, no es pot emetre cap factura.

A qui va dirigit?

Distingim entre noves adhesions i renovacions:

 • Noves adhesions: alumnes nous al centre o que volen inscriure’s el proper curs per primera vegada.
 • Renovacions: alumnes que cursin al nostre centre 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i que el curs passat ja formaven part del programa.

Com funciona?

Les famílies interessades s’adhereixen al programa realitzant l’ingrés corresponent dins del termini establert.
El preu del primer any d’adhesió al programa és superior al preu de renovació per als propers cursos.
A principi de curs es subministren els llibres de text als alumnes del programa.
Per poder mantenir aquestes quotes tan baixes cal que els llibres ens durin quatre cursos i per això, en cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre, aquest s’haurà de pagar o restituir per un de nou.

Què inclou?

 • Els llibres de text necessaris protegits amb un folre de plàstic (sobre els quals no es pot escriure ni subratllar). Cal recordar que no totes les assignatures fan servir llibres.
 • Llibres d’exercicis no retornables (per tant, l’alumne pot escriure-hi).
 • Papers adhesius per marcar pàgines dels llibres, en comptes d’escriure sobre el llibre.

Què NO inclou?

 • Els diccionaris.
 • Els llibres de lectura (aquests es poden trobar tant a la biblioteca del centre com a les biblioteques públiques del municipi).

Què he de fer?

 • Fer l’ingrés bancari en concepte de Fons de Llibres, el nom de l’alumne i curs que ha de cursar.
 • Fora de la data establerta no es podran acceptar inscripcions
 • El fet d’abonar la quota implica l’acceptació de les normes del programa.
 • En cas que l’alumne hagi de repetir 6è o finalment no es matriculi al centre se li retornarà l’import íntegre abonat.

Quant he de pagar?

 • Els alumnes nous al centre o que volen inscriure’s el proper curs per primera vegada: 80€.
 • Els alumnes que ja formen part del programa enguany i renoven per al proper curs han d’ingressar 30€.

Com puc pagar?

 Hi ha 2 possibles vies per fer l’ingrés:

 • Transferència bancària al compte de La Caixa.
 • Ingrés en qualsevol Caixer automàtic de La Caixa.

PER ABRIL SORTIRAN LES INSTRUCCIONS I EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ O RENOVACIÓ PER AL PROPER CURS.