Consulta jove

Consulta Jove és un servei que ofereixen els professionals dels centres de salut (infermers, metges i pediatres, comares) als joves escolaritzats en l’educació secundària dels centres educatius de referència, amb l’objectiu de millorar-ne la salut i ajudar-los perquè les seves decisions siguin el més saludables possible. 

Mitjançant les consultes joves que es fan generalment un dia a la setmana en el mateix centre educatiu, al qual es desplacen els professionals d’atenció primària s’atenen les demandes dels joves en condicions d’intimitat i de confidencialitat.

Els joves poden demanar dubtes i parlar dels problemes i les inquietuds sobre qualsevol tema relacionat amb la salut, partint de la base de la salut entesa com un concepte molt ampli que no només té a veure amb el malestar físic sinó també amb tot allò que ens fa sentir bé. Per tant, es poden fer consultes sobre malestars físics, psíquics i emocionals, i també es poden formular dubtes sobre sexualitat, consum de drogues, alimentació, situacions de violència, entre d’altres. 

Els joves poden acudir a la Consulta Jove individualment o en grup, els divendres de 13h. a 14h., demanant cita al departament d’orientació.