Equip d’orientació

Orientador: Joan Torelló Mas

Equip de suport:

M Monserrat Bover Català

M Antònia Gayà Sansó

Francisca Munar Pasqual

M Immaculada Roca Balaguer

Damiana Vanrell Oliver