FPGB

PODEU TROBAR AQUESTA INFORMACIÓ I MÉS A LA PLANA WEB DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (Horari 8:00h a 14:00h)

Podeu sol·licitar una plaça a formació professional bàsica mitjançant un dels sistemes següents:

 • Sistema autenticat: el sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.
 • Sistema anònim: la combinació del DNI o el NIE amb el número de mòbil de contacte de l’usuari

Podeu consultar, aquí, el calendari del procés d’admissió.

Podeu consultar, aquí, la llista provisional del procés ordinari d’admissió FP de Grau Bàsic. 

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva del procés ordinari d’admissió FP de Grau Bàsica. 

 • Segones opcions de FP de Grau Bàsic. (No hi ha reserva en segones opcions)

DIA 20 DE JULIOL FESTIU A SANTA MARGALIDA

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, el 19 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 19 i el 21  de juliol de 2022.

Podeu consultar, aquí, la llista provisional del procés ordinari d’admissió FP de Grau Bàsic. 

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva de la 2a fase del procés d’admissió FP de Grau Bàsic.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula.

El procés de matriculació es durà a terme el 21 i el 22  de setembre de 2023, en horari de 9:00h a 14:00h.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, el 19 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 19 i el 21 de juliol de 2023, amb cita prèvia que trobareu al sobre.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.
 2. Sol·licitud de transport escolar.

3. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

5. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

6. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

7. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

8. Fotocòpia de la targeta sanitària.

9. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

INICI CLASSES FPGB: 22 DE SETEMBRE

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL PROCÉS DE MATRÍCULA

Una vegada acabat aquest curs escolar, no aturam i començam a pensar amb el curs 23-24.  Ara és el moment de formalitzar la matrícula oficial.

 • FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
   • Període de pagament del 23 al 30 de juny (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

   • Sol·licitud transport escolar o canvi de dades.
     • És molt important que les vostres dades de GESTIB estiguin actualitzades, si no és així heu de passar per secretaria.
     • De manera automàtica se vos assignarà l’aturada del curs anterior, en cas de canvi o anul·lació passau per secretaria.
     • En cas de tenir modificacions als següents documents, presentau la documentació a la secretaria del centre,:
       • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares si hi ha canvis respecte al curs anterior.
       • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a, si hi ha canvis respecte del curs anterior.
       • Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior (sentències de divorci, custòdies…)
      •  
 • COMPROVAR LA MATRÍCULA, del curs 2023-2024, a través de GESTIB.
     • A partir de dia 10 de juliol de 2023.
     • Accediu al GESTIB, a la pipella de DADES ACADÈMIQUES…
     • Accediu al CURS 2023-2024, se us obrirà un desplegable i podreu veure les matèries a les quals està matriculat el vostre/a fill/a.

INICI CLASSES FPGB: 22 DE SETEMBRE

En el mes de setembre podreu consultar, aquí, el llistat de llibres i material.

Podeu consultar, aquí, les instruccions per realitzar el pagament de la matrícula.