l passat dia 20 d’octubre es va donar per oficialment inaugurada l’aula d’emprenedoria de l’IES Santa Margalida. 

La creació de les Aules d’Emprenedoria forma part del Pla de Modernització de la Formació Professional en el marc del component 20 del “Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Mecanisme de recuperació, transformació i resiliència (MRR). Aquestes aules pretenen canalitzar les iniciatives emprenedores de l’alumnat del centre educatiu, així com dels titulats, mitjançant un sistema d’orientació, guia i tutela de les idees emprenedores que ells mateixos aporten. Es tracta d’un suport tècnic i d’infraestructures en aquestes fases inicials crítiques especialment per a l’alumnat més jove i de crear un marc de desenvolupament de tipus startups.

Esperam que pugui donar sortida a les expectatives dels futurs emprenedors i emprenedores.  Desitjam que hi hagui molts de projectes interessants i que aquesta eina serà ben útil.