Mediambiental / Hort escolar

L’IES Santa Margalida, com a agent de canvi social, posa l’Agenda 2030 en el centre de la Comissió Mediambiental i Hort Escolar amb l’objectiu de formar (trans-formar) ciutadans i ciutadanes amb una visió crítica, preparant-los per a afrontar els reptes globals i compromesos socialment amb les persones i el planeta.

Per a tal fi, ens hem proposat cinc accions que contribueixen a l’assoliment d’alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats en l’Agenda 2030 i que es poden treballar de manera transdisciplinar.

 • Promoure activitats de desenvolupament sostenible per a tot l’alumnat.
  • Treballar l’agricultura ecològica a l’hort.
  • Conscienciar l’alumnat sobre la importància del desenvolupament sostenible i la selecció de residus.
  • Repartir cartells (rebuig, paper i cartó, plàstic i envasos lleugers) amb una explicació de com es fa la selecció.
  • Instal·lar contenidors de plàstics i envasos en tots els patis.
  • Impartir tallers de Comerç Just amb una educadora del Casal de la Pau-S’Altra Senalla de Manacor.
  • Impartir tallers amb educadors ambientals pertanyents a Gram, gestió ambiental, amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient. 
 • Incentivar  activitats de voluntariat muntant, setmanalment, una paradeta amb productes de Comerç Just. És una forma de lluita per a la transformació social basant-nos en valors com la justícia, la solidaritat i el respecte al medi ambient.
 • Fomentar la solidaritat mitjançant la recollida de taps solidaris contra la Distròfia Muscular de Duchenne.
 • Donar visibilitat a la diversitat funcional, treballant cap a una inclusió real i efectiva, promovent activitats conjuntes entre el nostre alumnat i usuaris de la Fundació Esment d’Inca.
 • Afavorir el treball en xarxa amb serveis externs: Casal de Pau-S’Altra Senalla, Gram (empresa de gestió ambiental) i Fundació Esment.

Articles

Economia circular

L’economia circular és un model de consum i producció que implica l’extensió del cicle de vida dels
productes, en contraposició al model lineal tradicional d’<<utilitzar i llençar>>. Amb aquest propòsit es
fomenten accions com compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar els materials totes les
vegades que es pugui. D’aquesta manera es pretén reduir al mínim els residus, la despesa d’energia,
les matèries primeres i l’impacte ambiental que tot això genera.

El febrer de 2021, el Parlament Europeu va votar el Pla d’Acció sobre Economia Circular.

Adjuntam un vídeo elaborat per l’alumnat de 1r de Batxillerat, amb la supervisió de la professora Andrea Cardona, de l’optativa Biologia, Geologia i Ciències Ambientals.

Reunió de delegades i delegats mediambientals

El passat 7 d’octubre es celebrà a l’IES Santa Margalida una reunió de delegades i delegats
mediambientals. Després de la benvinguda i presentació, es varen explicar les seves funcions,
les bases del concurs eco-aula adreçat a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i es donà a conèixer
l’Espai Medi Ambient situat al vestíbul de l’IES.
A continuació, vàrem visualitzar el curtmetratge Man d’Steve Cutts i s’obri un debat. El
curtmetratge d’Steve Cutts es va fer viral a les xarxes socials. És una obra d’animació que
mostra l’agressiva relació de l’ésser humà amb la natura. En forma de sàtira i amb un humor
àcid, Cutts presenta l’home com un ésser desproveït de sensibilitat amb el medi natural i
incapaç de tenir-hi una relació sana.

La Comissió Mediambiental i Hort Escolar us anima a mirar aquest vídeo, Man, de poc més de tres minuts i mig, a l’aula, amb el vostre alumnat i obrir un debat de reflexió sobre com els humans estem convivint amb el nostre entorn mediambiental i les conseqüències de dita convivència.

L’alumnat de CFGB 2 ha sembrat, en el pati de 2n cicle, el pi que la professora Mercè Mas Mora va regalar a l’institut amb motiu de la seva jubilació, sota la supervisió del professor Llorenç Galmés, responsable de l’hort escolar.