ORIENTACIÓ

Professorat

 • Correu electrònic: mmboverc@iessantamargalida.org 
 • Correu electrònic: mmberenguerc@iessantamargalida.org 
 • Correu electrònic: magayas@iessantamargalida.org 
 • Correu electrònic: mmmasm@iessantamargalida.org
 • Correu electrònic: tmolinas@iessantamargalida.org
 • Correu electrònic: amoraguesr@iessantamargalida.org
 • Correu electrònic: mreynesm@iessantamargalida.org
 • Correu electrònic: mirocab@iessantamargalida.org
 • Cap de departament
 • Correu electrònic: jtorellom@iessantamargalida.org
 • Correu electrònic: dvanrello@iessantamargalida.org