Reutilització de llibres

Del 18 al 24 de març està obert el període de pagament d’adhesió o renovació al programa.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

Podeu accedir al pagament amb aquest enllaç.

Podeu consultar, aquí les instruccions per realitzar  el pagament de la matrícula.

Què ès?

El programa de reutilització de llibres va dirigit als alumnes de 1r a 4t d’ESO. L’institut posa al seu abast un fons de llibres prestats durant un curs als alumnes adherits al programa. Funciona com un lloguer.

Què inclou?

 • Els llibres de text necessaris protegits amb un folre de plàstic i una etiqueta identificativa.

 • Llibres d’exercicis no retornables (per tant, l’alumne pot escriure-hi).

 • Papers adhesius per aferrar i evitar escriure al llibre (post-its).

Què NO inclou?

 • Els diccionaris.
 • Els llibres de lectura (aquests es poden trobar tant a la biblioteca del centre com a les biblioteques públiques del municipi).
 • Els llibres d’algunes matèries optatives.

Què he de fer?

 • Fer l’ingrés bancari en concepte de Fons de Llibres, el nom de l’alumne i curs que ha de cursar.
 • Fora de la data establerta el preu d’inscripció es veurà augmentat significativament.
 • El fet d’abonar la quota implica l’acceptació de les normes del programa.
 • En cas que l’alumne hagi de repetir 6è o finalment no es matriculi al centre se li retornarà l’import íntegre abonat.
 • Al no haver-hi adquisició de llibres, no es podrà emetre cap factura.

Quota de pagament.

 • Adhesió: els alumnes nous al centre o que volen inscriure’s el proper curs per primera vegada: 90 €.
 • Renovació: els alumnes que ja formen part del programa enguany i renoven per al proper curs han d’ingressar 40€.
 • El pagament s’ha de fer a través de la tenda virtual que trobareu a la plana web del centre: www.iessantamargalida.org

  És molt important respectar les dates de pagament.