EOIES


Què és el programa EOIES i per a què serveix?

El programa EOIES és un pla de col·laboració entre les Escoles Oficials d’Idiomes i els centres d’educació secundària, tant públics com concertats. Es pretén potenciar l’aprenentatge d’idiomes estrangers i promoure que l’alumnat de secundària o batxillerat acabi l’etapa educativa amb un títol oficial. El programa té una durada d’un any acadèmic i inclou el procés de preparació per a la prova oficial i la presentació a l’examen.
Avui en dia parlar llengües estrangeres diferents ens obre moltes portes, tant a nivell professional com personal. No només és un requisit parlar idiomes, sinó que també és necessari acreditar el nivell a través de certificats oficials. A més, tenir l’objectiu de presentar-se a un examen d’aquest tipus pot ajudar a incrementar la motivació de l’alumnat i a prendre més consciència sobre el propi nivell. És a dir, pretén contestar a les preguntes: On sóc ara mateix? On vull arribar?

A qui va destinat?

El programa EOIES va dirigit a alumnes de 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat que cursen alemany o anglès al centre.
Quins nivells s’imparteixen? El curs escolar 2020-2021 els nivells oferits al centre són l’A1 d’alemany i el B2.2 d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Com i quan es fa la inscripció al programa?

El professorat de llengües estrangeres informa a l’alumnat sobre aquest programa a principi del curs escolar i el centre s’encarrega de la inscripció. El període d’inscripció al programa es tanca el 17 de novembre i al desembre es poden fer les reclamacions. Al gener s’obre la convocatòria dels exàmens i l’alumnat haurà de pagar 20 euros aproximadament per a presentar-se a la prova.

Quan i com són els exàmens?

Els exàmens es fan el mes de maig. El professorat de llengües estrangeres proporcionarà a l’alumnat materials per a preparar-se la prova i el guiarà durant tot el procés. En les proves oficials s’avaluen les següents competències: mediació (saber adequar-se al context i registre d’una situació concreta), comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral. En el link següents podeu consultar models d’axàmens de cada idioma i nivell:
https://intranet.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/?campa=yes