Comissions

COORDINADOR/ACOMISSIÓ
M. MAGDALENA NICOLAUA. EXTRAESCOLARS
CATI ARBONAREUTILITZACIÓ DE LLIBRES
NEUS RIBOT
M. MAGDALENA GUÀRDIA
COEDUCACIÓ
JOSE M. SÁNCHEZCONVIVÈNCIA
CHEMA LOZANOBIBLIOTECA
MONTSE BOVERCOORDINACIÓ PRIMÀRIA
GUILLEM BARCELÓAUDIOVISUAL I XARXES SOCIALS
LLORENÇ FORTUNY
FANI RAMON
EOIES
JOAN MIQUEL FONTPMT
JAUME VIVESSALUT
ELENA MIRÓRISCOS LABORALS
LLORENÇ GALMÉS
AGUSTINA HERVÀS
HORT ESCOLAR /
MEDIAMBIENTAL
EULÀLIA MASLINGÜÍSTICA
XISCO RODRÍGUEZ
M. ISABEL SOLER
TIC
JAUME VIVESFCT