Batxillerat

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL PROCÉS DE MATRÍCULA

Una vegada acabat aquest curs escolar, no aturam i començam a pensar amb el curs 23-24. Recordau que en el mes de maig-juny vareu realitzar la prematrícula mitjançant GESTIB, per tant ara s’ha de formalitzar la matrícula oficial.

 • FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
   • Període de pagament del 23 al 30 de juny (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).
   • Sol·licitud transport escolar per estudis no obligatoris o canvi de dades.
     • És molt important que les vostres dades de GESTIB estiguin actualitzades, si no és així heu de passar per secretaria.
     • A principi de curs es podrà sol·licitar el transport escolar per estudis no obligatoris.
     • En cas de tenir modificacions als següents documents, presentau la documentació a la secretaria del centre,:
       • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares si hi ha canvis respecte al curs anterior.
       • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a, si hi ha canvis respecte del curs anterior.
       • Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior (sentències de divorci, custòdies…)
      •  
 • COMPROVAR LA MATRÍCULA, del curs 2023-2024, a través de GESTIB.
     • A partir de dia 10 de juliol de 2023.
     • Accediu al GESTIB, a la pipella de DADES ACADÈMIQUES…
     • Accediu al CURS 2023-2024, se us obrirà un desplegable i podreu veure les matèries a les quals està matriculat el vostre/a fill/a.

INICI CLASSES ESO: 11 DE SETEMBRE

 • Per tal d’obtenir plaça al centre heu de fer una sol·licitud telemàtica al servei d’escolarització.
 • Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, entre el 15 i 17 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 18  i 19 de juliol de 2023, amb cita prèvia que trobareu al sobre de matrícula que se us entregarà.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.
 2. Sol·licitud de transport escolar.

3. Full d’instruccions per a realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

5. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

6. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

7. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

8. Fotocòpia de la targeta sanitària.

9. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

INICI CLASSES ESO: 11 DE SETEMBRE

Podeu consultar, aquí, la llista de baremació del procés ordinari d’admissió.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva d’admesos.

 • Emplenar la sol·licitud d’admissió fora de termini que us facilitarem a la secretaria del centre.
 • Una vegada que escolarització autoritzi la plaça es procedirà a la matrícula. Us farem entrega del sobre de matrícula.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.
 2. Sol·licitud de transport escolar.

3. Full d’instruccions per a realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

5. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

6. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

7. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

8. Fotocòpia de la targeta sanitària.

9. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

10. Certificat de notes o documentació acreditativa dels estudis realitzats.

Podeu consultar, aquí, el llistat de llibres.

Podeu consultar, aquí, les instruccions per realitzar el pagament de la matrícula.