Mediambiental / Hort escolar

L’IES Santa Margalida, com a agent de canvi social, posa l’Agenda 2030 en el centre de la Comissió Mediambiental i Hort Escolar amb l’objectiu de formar (trans-formar) ciutadans i ciutadanes amb una visió crítica, preparant-los per a afrontar els reptes globals i compromesos socialment amb les persones i el planeta.

Per a tal fi, ens hem proposat cinc accions que contribueixen a l’assoliment d’alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats en l’Agenda 2030 i que es poden treballar de manera transdisciplinar.

 • Promoure activitats de desenvolupament sostenible per a tot l’alumnat.
  • Treballar l’agricultura ecològica a l’hort.
  • Conscienciar l’alumnat sobre la importància del desenvolupament sostenible i la selecció de residus.
  • Repartir cartells (rebuig, paper i cartó, plàstic i envasos lleugers) amb una explicació de com es fa la selecció.
  • Instal·lar contenidors de plàstics i envasos en tots els patis.
  • Impartir tallers de Comerç Just amb una educadora del Casal de la Pau-S’Altra Senalla de Manacor.
  • Impartir tallers amb educadors ambientals pertanyents a Gram, gestió ambiental, amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient. 
 • Incentivar  activitats de voluntariat muntant, setmanalment, una paradeta amb productes de Comerç Just. És una forma de lluita per a la transformació social basant-nos en valors com la justícia, la solidaritat i el respecte al medi ambient.
 • Fomentar la solidaritat mitjançant la recollida de taps solidaris contra la Distròfia Muscular de Duchenne.
 • Donar visibilitat a la diversitat funcional, treballant cap a una inclusió real i efectiva, promovent activitats conjuntes entre el nostre alumnat i usuaris de la Fundació Esment d’Inca.
 • Afavorir el treball en xarxa amb serveis externs: Casal de Pau-S’Altra Senalla, Gram (empresa de gestió ambiental) i Fundació Esment.