Cicles Formatius

PODEU TROBAR AQUESTA INFORMACIÓ I MÉS A LA PLANA WEB DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ   (Horari de 15:00h a 21:00h)

FamíliaCodiEtapaNomTipusRègimOferta
Serveis socioculturals i a la comunitatSSC21GMTècnic en Atenció a persones en situació de dependènciaPúblicvespertí28

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  (Horari de 15:00h a 21:00h)

FamíliaCodiEtapaNomTipusRègimOferta
Serveis socioculturals i a la comunitatSSC31GSTècnic superior en Educació infantilPúblicvespertí30
Serveis socioculturals i a la comunitatSSC33GSTècnic superior en Integració socialPúblicvespertí30

 

Podeu sol·licitar una plaça als cicles formatius mitjançant un dels sistemes següents:

 • Sistema autenticat: el sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.
 • Sistema anònim: la combinació del DNI o el NIE amb el número de mòbil de contacte de l’usuari

Podeu consultar, aquí, el calendari del procés d’admissió.

INFOGRAFIA_ADMISSIO_FP

Podeu consultar, aquí, la llista provisional del procés ordinari d’admissió FP- GM. 

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

Podeu consultar, aquí, la llista provisional del procés ordinari d’admissió FP- GS:

– Tècnic superior en Educació infantil

– Tècnic superior en Integració social

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva de la 1a fase del procés d’admissió FP- GM. 

Podeu consultar, aquí, la llista de segones opcions.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, el 17 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 17 i el 19  de juliol de 2024.

DIA 20 DE JULIOL FESTIU A SANTA MARGALIDA

Podeu consultar la llista definitiva de la 1a fase del procés d’admissió FP- GS:

– Tècnic superior en Educació infantil

 • Segones opcions Educació infantil

– Tècnic superior en Integració social

 • Segones opcions Integració social

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, el 19 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme el 19 i el 21  de juliol de 2023.

DIA 20 DE JULIOL FESTIU A SANTA MARGALIDA

Podeu consultar, aquí, la llista provisional del procés, en 2a fase, d’admissió FP- GM. 

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

Podeu consultar, aquí, la llista provisional del procés, en 2a fase, d’admissió FP- GS:

– Tècnic superior en Educació infantil

– Tècnic superior en Integració social

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.

En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva de la 2a fase del procés d’admissió FP- GM.

Consulta, aquí, les segones opcions.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula.

El procés de matriculació es durà a terme el 21 i el 22  de setembre de 2023, en horari de 9:00h a 14:00h.

Podeu consultar la llista definitiva de la 2a fase del procés d’admissió FP- GS:

– Tècnic superior en Educació infantil. 1r opcions. 2n Opcions.

– Tècnic superior en Integració social. 1r opcions. 2n opcions.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula.

El procés de matriculació es durà a terme el 21 i el 22  de setembre de 2023, en horari de 9:00h a 14:00h.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, el 17 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 17 i el 19  de juliol de 2024.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals o majors d’edat). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.

2. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

3. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

4. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

5. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a (en cas de ser menor d’edat).

6. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares (en cas de ser menor d’edat).

7. Fotocòpia de la targeta sanitària.

8. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador (en cas de ser menor d’edat).

INICI CLASSES CF: 20 DE SETEMBRE

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL PROCÉS DE MATRÍCULA

Una vegada acabat aquest curs escolar, no aturam i començam a pensar amb el curs 24-25. Ara és el moment de formalitzar la matrícula oficial.

 • FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
   • Període de pagament del 1 al 21 de juny (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

   • Canvi de dades.
     • És molt important que les vostres dades de GESTIB estiguin actualitzades, si no és així heu de passar per secretaria.
     • En cas de tenir modificacions als següents documents, presentau la documentació a la secretaria del centre:
       • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares si hi ha canvis respecte al curs anterior.
       • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a, si hi ha canvis respecte del curs anterior.
       • Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior (sentències de divorci, custòdies…)
      •  
 • COMPROVAR LA MATRÍCULA, del curs 2024-2025, a través de GESTIB.
     • A partir de dia 11 de juliol de 2024.
     • Accediu al GESTIB, a la pipella de DADES ACADÈMIQUES…
     • Accediu al CURS 2024-2025, se us obrirà un desplegable i podreu veure les matèries a les quals està matriculat el vostre/a fill/a.

INICI CLASSES CF: 20 DE SETEMBRE

A principis de setembre podreu consultar al GESTIB el llistat de llibres.

Podeu consultar, aquí, les instruccions per realitzar el pagament de la matrícula.