2n, 3r i 4t ESO

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL PROCÉS DE MATRÍCULA

Una vegada acabat aquest curs escolar, no aturam i començam a pensar amb el curs 21-22. Recordau que en el mes d’abril vàreu realitzar la prematrícula mitjançant GESTIB, per tant ara s’ha de formalitzar la matrícula oficial.

 • FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
   • Període de pagament del 22 al 30 de juny (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

   • Sol·licitud transport escolar o canvi de dades.
     • Emplenau el formulari
     • És molt important que les vostres dades de GESTIB estiguin actualitzades, si no és així heu d’emplenar el formulari anterior.
     • En cas de tenir modificacions als següents documents, presentau la documentació a la secretaria del centre:
       • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares si hi ha canvis respecte al curs anterior.
       • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a, si hi ha canvis respecte del curs anterior.
       • Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior (sentències de divorci, custòdies…)
      •  
 • COMPROVAR LA MATRÍCULA, del curs 2021-2022, a través de GESTIB.
     • A partir de dia 6 de juliol de 2021.
     • Accediu al GESTIB, a la pipella de DADES ACADÈMIQUES…
     • Accediu al CURS 2021-2022, se us obrirà un desplegable i podreu veure les matèries a les quals està matriculat el vostre/a fill/a.

INICI CLASSES ESO: 10 DE SETEMBRE

 • Per tal d’obtenir plaça al centre heu de fer una sol·licitud telemàtica al servei d’escolarització.
 • Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, entre el 24 i el 28 de juny.

  El procés de matriculació es durà a terme entre el 29 de juny i el 2 de juliol de 2021, amb cita prèvia que trobareu al sobre.

  Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

  El sobre conté:

  1. Full de dades personals.
  2. Sol·licitud de transport escolar.

  3. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

  4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

  5. 1 foto carnet «actual» amb el nom i llinatges darrera.

  6. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

  7. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

  8. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

  9. Fotocòpia de la targeta sanitària.

  10. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

  INICI CLASSES ESO: 10 DE SETEMBRE

Podeu consultar, aquí, la llista de baremació del procés ordinari d’admissió.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva d’admesos.

 • Emplenar la sol·licitud d’admissió fora de termini que us facilitarem a la secretaria del centre.
 • Una vegada que escolarització autoritzi la plaça es procedirà a la matrícula. Us farem entrega del sobre de matrícula.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.
 2. Sol·licitud de transport escolar.

3. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

5. 1 foto carnet «actual» amb el nom i llinatges darrera.

6. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

7. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

8. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

9. Fotocòpia de la targeta sanitària.

10. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

11. Certificat de notes o documentació acreditativa dels estudis realitzats.

Podeu consultar, aquí, el llistat de llibres i material.

Podeu consultar, aquí, les instruccions per realitzar el pagament de la matrícula.