1er ESO

Els alumnes del CEIP Eleonor Bosch i del CEIP Vora Mar (centres adscrits a l’IES Santa Margalida), rebreu del vostre tutor/a el sobre de matrícula amb tota la informació i documentació que necessitareu.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 26 de juny i el 30 de juny de 2023, amb cita prèvia que trobareu al sobre.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.
 2. Sol·licitud de transport escolar.

3. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no haver marcat cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’ha autoritzat.

5. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

6. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

7. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

8. Fotocòpia de la targeta sanitària.

9. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

INICI CLASSES ESO: 11 DE SETEMBRE

 • Per tal d’obtenir plaça al centre heu de fer una sol·licitud telemàtica al servei d’escolarització.
 • Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, entre el 23 i el 27 de juny.

  El procés de matriculació es durà a terme entre el 26 i 30 de juny de 2023, amb cita prèvia que trobareu al sobre.

  Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

  El sobre conté:

  1. Full de dades personals.
  2. Sol·licitud de transport escolar.

  3. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

  4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

  5. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

  6. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

  7. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

  8. Fotocòpia de la targeta sanitària.

  9. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

  INICI CLASSES ESO: 11 DE SETEMBRE

Podeu consultar, aquí, la llista de baremació del procés ordinari d’admissió.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva d’admesos.

 • Emplenar la sol·licitud d’admissió fora de termini que us facilitarem a la secretaria del centre.
 • Una vegada que escolarització autoritzi la plaça es procedirà a la matrícula. Us farem entrega del sobre de matrícula.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.
 2. Sol·licitud de transport escolar.

3. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament)

4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

5. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

6. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

7. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

8. Fotocòpia de la targeta sanitària.

9. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

10. Certificat de notes o document justificatiu dels estudis realitzats.

INICI CLASSES ESO: 11 DE SETEMBRE

Trobareu, aquí, el llistat de llibres i material.

Podeu consultar, aquí les instruccions per realitzar  el pagament de la matrícula.