Proves lliures i d’accés

LLISTAT DEFINITIU NOTES PROVES LLIURES CFGS

Tècnic Superior en Educació Infantil 2021/22

DNI

Didàctica de l’educació infantil

Autonomia personal i salut

Joc infantil i la seva metodologia

Desenvolupament cognitiu i motor

 

Part A

Part B

  

Part A

Part B

*****2679*

2,55

2,95

2,65

2,1

  

****1298*

3,88

3,1

3,75

 

2,4

No presentat

       

Què són les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior, en el nostre IES es realitzen les de CFGM Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i el CFGS d’Educació Infantil, que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls, sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Calendari

Inscripcions:

 • Del 3 a l’11 de març de 2022, a la secretaria de l’IES Santa Margalida.
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 22 de març.
 • Publicació de llistes definitives d’inscrits: 12 d’abril.
 • Realització de les proves: data a determinar dins el període comprés entre el dia 2 i el dia 27 de maig.
 • Aquí podeu descarregar l’imprès oficial per realitzar la inscripció.

Podeu consultar tota la informació a: PROVES LLIURES

Què és la prova d’accés?

La prova d’accés té la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

La prova d’accés a grau mitjà acredita que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament un cicle formatiu de grau mitjà. La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

Calendari

Matrícula:

 • Del 3 al 17 de març de 2022. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.
 • Data de realització de la prova: 11 i 12 de maig.

Podeu trobar tota la informació a:

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Aquí podeu consultar la llista provisional del procés ordinari proves lliures dFP 21-22.

Aquí podeu consultar la llista provisional del procés ordinari proves lliures dFP 21-22.

“Didàctica de l’educació infantil” serà el dimarts 17 de maig de les 17:00 a les 19:00h. Dimecres 27 d’abril a les 16:00h, en el mateix IES Santa Margalida, es farà una tutoria per resoldre dubtes.

“Desenvolupament cognitiu i motor” serà el divendres 20 de maig de les 17:00 a les 19:00h. Dimecres 27 d’abril a les 16:00h, en el mateix IES Santa Margalida, es farà una tutoria per resoldre dubtes.

“Autonomia personal i salut infantil” serà dimecres 18 de maig de les 17:00 a les 19:00h. Dimecres 27 d’abril a les 16:00h, en el mateix IES Santa Margalida, es farà una tutoria per resoldre dubtes.

“Joc infantil i la seva metodologia” serà el divendres 20 de maig de les 15:00 a les 17:00h. Dimecres 27 d’abril a les 16:00h, en el mateix IES Santa Margalida, es farà una tutoria per resoldre dubtes.

 

El material necessari per a la realització de les proves: bolígraf (blau o negre).

També cal presentar un document identificatiu oficial (DNI, passaport…).

Els continguts mínims de cada mòdul s’inclouen al currículum del CFGS d’Educació Infantil a les Illes Balears, establert en la següent normativa: Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 per la qual s’estableix el desenvolupament curricular per als títols de formació professional del sistema educatiu que es dictin d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 172 Ext., de 6 de desembre).

Aquest document és el referent principal del temari per preparar els diferents mòduls. https://www.caib.es/sites/fp/f/42136

 • Didàctica de l’educació infantil.

Llibres de text de diferents editorials.

• Ed. Altamar. Carme Zaragoza i Catalina Muñoz. ISBN 9788415309000 (CAT 2011) o 9788415309789 (CAST 2014) o edicions posteriors.

• Ed. Editex. Mª Vanessa Sánchez Ramos. ISBN 9788491613862. 2018 o edicions posteriors.

• Ed. Paraninfo. Cecilia Gª Torres y Mª Luisa Arranz. ISBN 9788497327886 o edicions posteriors.

• Ed Santillana. Maria Àngeles Gonzalez Puga, Maria José de Francisco Rodriguez, Paloma de Pablo López ISBN 9788429440690. 2010 o edicions posteriors.

• Important per actualitzar la informació dels llibres de text respecte la normativa d’educació infantil a les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/normativa_general/

• També es pot accedir a recursos interessants i actuals a l’Institut per a l’educació de la primera infància (IEPI). https://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/inici-40478/?campa=yes#

 • Desenvolupament cognitiu i motor

Llibres de text de diferents editorials.

• Ed. Santillana. Pedro Carcajona y Bernarda Galindo. Desarrollo cognitivo y motor. ISBN: 9788429493016 o edicions posteriors.

• Ed. MacMillan Professional. Desenvolupament cognitiu i motor. ISBN 9788415656814 (2013) o edicions posteriors.

• Ed. Altamar. Evarist Pons i Dolors Roquet-Jalmar. ISBN 9788416415656 (CAS 2020) o ISBN 9788416415663 (CAT 2020) o edicions posteriors.

• Ed. Editex. Lara Salamanca Montero, Mª Vanessa Sánchez Ramos. Desarrollo cognitivo y motor (2018) ISBN: 9788491613879 o edicions posteriors.

• Ed.McGrawHill. Gema Larrey Lázaro, María López García, Alejandra Mozos Pernias, Gema López Baena. Desarrollo cognitivo y motor. 2ª edición. ISBN: 8448183843 · 9788448183844 (2013) o edicions posteriors.

 • Autonomia personal i salut infantil

Llibres de text de diferents editorials.

 • Ed. Altamar. P. M. Palomar i L. Muñoz. ISBN 9788415309802
 • Ed. MacMillan. J. Burguera i M. E. Corbí. ISBN 9788415656807
 • Ed. Santillana. P. Cepeda, P. Fernandez i R Velez. ISBN 978-8429489484
 • Ed. McGraw Hill. M. A. La Haba, M. C. Cano i M. Y. Rodríguez. ISBN 9788448184414

 

 • Joc infantil i la seva metodologia

Llibres de text de diferents editorials.

 • Ed. Altamar. V. Romero i M. Gómez. ISBN 9788416415151
 • Ed. MacMillan. E. Mateo. ISBN 788415991878