FPB

PODEU TROBAR AQUESTA INFORMACIÓ I MÉS A LA PLANA WEB DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (Horari 8:00h a 14:00h)

Podeu sol·licitar una plaça a formació professional bàsica mitjançant un dels sistemes següents:

 • Sistema autenticat: el sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.
 • Sistema anònim: la combinació del DNI o el NIE amb el número de mòbil de contacte de l’usuari

Podeu consultar, aquí, la llista provisional del procés ordinari d’admissió FP Bàsica. 

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.

La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva del procés ordinari d’admissió FP Bàsica. 

DIA 20 DE JULIOL FESTIU A SANTA MARGALIDA

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, el 21 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 21 i el 23  de juliol de 2021, amb cita prèvia que trobareu al sobre.

Podeu consultar, aquí, la llista definitiva de la 2a fase del procés d’admissió FP Bàsica.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula.

El procés de matriculació es durà a terme el 22 i el 23  de setembre de 2021, en horari de 9:00h a 14:00h.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió i heu obtingut plaça, passau per la secretaria del centre a recollir el sobre de matrícula, el 20 de juliol.

El procés de matriculació es durà a terme entre el 21 i el 23 de juliol de 2021, amb cita prèvia que trobareu al sobre.

Tota la documentació s’ha d’emplenar en MAJÚSCULES i ha d’estar signada pels dos tutors legals (excepte famílies monoparentals). Les FOTOCÒPIES han d’estar fetes en un sol full, per una cara i sense retallar.

El sobre conté:

 1. Full de dades personals.
 2. Sol·licitud de transport escolar.

3. Full d’instruccions per realitzar el pagament (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

4. Fulls d’autoritzacions. En cas de no marcar cap casella ( SÍ o NO) s’entendrà que s’han autoritzat.

5. 1 foto carnet «actual» amb el nom i llinatges darrera.

6. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

7. Fotocòpia del llibre de família, de les pàgines on apareguin les dades del pare, mare i l’alumne/a.

8. Fotocòpia o original del DNI, NIE o passaport dels pares.

9. Fotocòpia de la targeta sanitària.

10. Pel que fa als pares separats, sentència de separació o divorci o declaració de responsabilitat del procés d’escolarització signada, i conveni regulador.

INICI CLASSES FPB: 24 DE SETEMBRE

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL PROCÉS DE MATRÍCULA

Una vegada acabat aquest curs escolar, no aturam i començam a pensar amb el curs 21-22.  Ara és el moment de formalitzar la matrícula oficial.

 • FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
   • Període de pagament del 28 de juny al 7 de juliol (més avall podeu consultar les instruccions de pagament).

   • Sol·licitud transport escolar o canvi de dades.
     • Emplenau el formulari
     • És molt important que les vostres dades de GESTIB estiguin actualitzades, si no és així heu d’emplenar el formulari anterior.
     • En cas de tenir modificacions als següents documents, presentau la documentació a la secretaria del centre,:
       • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares si hi ha canvis respecte al curs anterior.
       • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a, si hi ha canvis respecte del curs anterior.
       • Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior (sentències de divorci, custòdies…)
      •  
 • COMPROVAR LA MATRÍCULA, del curs 2021-2022, a través de GESTIB.
     • A partir de dia 14 de juliol de 2021.
     • Accediu al GESTIB, a la pipella de DADES ACADÈMIQUES…
     • Accediu al CURS 2021-2022, se us obrirà un desplegable i podreu veure les matèries a les quals està matriculat el vostre/a fill/a.

INICI CLASSES FPB: 24 DE SETEMBRE

Podeu consultar, aquí, el llistat de llibres i material.

Podeu consultar, aquí, les instruccions per realitzar el pagament de la matrícula.