Contacte: 971 85 60 00

Preguntes freqüents

 

 

 

1. Què significa FAJ, FNAJ, PJ o PNJ que figuren als missatges de mòbil?

 • FAJ: Faltes d'assistència justificades.
 • FNAJ: Faltes d'assistència no justificades.
 • PJ: Faltes de puntualitat justificades.
 • PNJ: Faltes de puntualitat no justificades.

2. En què consisteix el procés d'escolarització?

3. Quina documentació s'ha de presentar per escolaritzar un/a alumne/a?

 • Imprès de sol·licitud d'escolarització emplenat i signat.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a
 • Còpia del DNI, NIE o passaport dels tutors legals de l'alumne/a.
 • Darrer butlletí de notes o certificació acadèmica.

4. Com es pot donar de baixa un/a alumne/a major de 16 anys que vol abandonar els estudis d'ESO?

 • Emplenar el document i entregar-lo signat pels tutors legals.

5. Com es pot anul·lar la matrícula de batxillerat?

 • Emplenar el document  i entregar-lo signat pels tutors legals.

6. Com fer una sol·licitud formal a la direcció del centre?

 • Emplenar la instància i donar-li entrada al registre de la secretaria del centre.

7. Com donar-se d'alta a l'aplicació Gestib-famílies?

 • Demanar el formulari de sol·licitud personalitzat a la secretaria del centre.
 • Revisar les dades que figuren al requadre gris del formulari. I si hi trobau qualque errada rectifiqueu-la al quadre blanc.
 • És necessari indicar una adreça de correu electrònic.
 • Retornau el formulari a la secretaria del centre per tal de procedir a donar-vos d'alta.
 • Una vegada d'alta, rebreu un sms al vostre mòbil amb el vostre usuari (e+DNI o NIE. Exemple: e43524534t),  la contrasenya inicial i un enllaç per a procedir al canvi de contrasenya per una definitiva. NOMÉS DISPOSAU DE 48 HORES PER A FER EL CANVI DE CONTRASENYA.
 • Després ja podreu accedir a l'aplicació.

8. Com recuperar la contrasenta de l'aplicació Gestib-famílies?

 • Emplenau el següent formulari.
 • Si alguna de les dades no coincideix amb les que tenim registrades al centre, no podreu reiniciar la contrasenya. Possau-vos en contacte amb el centre per poder solucionar-ho.

Si el teu dubte no ha estat resolt, posa't amb contacte amb nosaltres:

Envia un correu-e. Tots els camps amb * són obligatoris.