Contacte: 971 85 60 00

Famílies amb veu

Associació de mares i pares d’alumnes

Membres

Presidenta: Antònia Ordinas.

Vicepresidenta: Magdalena Fornés.

Secretària: Xisca Gayà.

Tresorera: Isabel Mas.

Vocals: Joana Alòs, Francisca Bassa, Cati Capó, Maribel Bordoy, Antònia Grimalt, Joana Fuster, Cati Morey i Cati Ordinas.

El nostre objectiu

Participar i col·laborar amb la resta d’estaments que componen la comunitat educativa, amb la finalitat d’aconseguir un ensenyament públic de qualitat en el nostre institut.

Les nostres funcions

 • Ajuda econòmica per a la millora d’equipaments de l'institut.
 • Col·laboració i organització d’activitats extraescolars (teatre, anglès, etc).
 • Col·laboració en la presentació del Centre a les famílies dels alumnes nouvinguts de 1r d'eso dels dos centres adscrits (CEIP Vora Mar i CEIP Eleonor Bosch): pagament refrigeri.
 • Ajuda econòmica per a les famílies membres de l’AMIPA : descomptes en extraescolars (pagament del transport de dues excursions i del transport a l'aeroport de l'alumnat que participa al viatge d'estudis), subvenció d’activitats educatives, avantatges econòmics en comerços locals (per exemple, descompte d'un 10 % en els llibres de text), etc...
 • Organització de xerrades informatives sobre temes d’interès.
 • Representació dels interessos de les famílies en el consell escolar del centre.
 • Ajuda econòmica per al servei de biblioteca.
 • Ajuda econòmica, participació i col·laboració en les festes i tallers: pagament del material dels tallers de Nadal, refrigeri per al concert de Nadal i per a la festa de final de curs.
 • Pagament de l'anuari de cada curs escolar.

Quotes

 • 25 € per família amb un alumne a l'IES.
 • 30 € per família amb més d'un alumne a l'IES.

Contacte amb l'AMIPA

 • Telèfon : 686 203 584 (Antònia Ordinas)

Els interessats en formar part de la Junta Directiva de l'AMIPA a partir del curs vinent, ho podeu comunicar a la secretaria del centre.

 

La junta de l’AMIPA