Contacte: 971 85 60 00

Visita de les alumnes del Grau Superior d'Educació Infantil a l'Escola Es Puig de Lloseta (Curs 19-20)

El 1r de CFGS d' Educació Infantil ha realitzat unes sortides programades a l'Escola d' infantil Es Puig de Lloseta ( 2n Cicle d' Infantil) per grups de feina. L'observació s' ha organitzada envers tres grups de treball els dies 3 i 4 de febrer, atès que hi ha un total de  quasi trenta alumnes.
El propòsit era conèixer la metodologia dels ambients.  En concret a Lloseta porten tant a Infantil com a Primària  quasi 10 anys treballant aquesta metodologia. Una experiència consolidada basada en Ambients d'Aprenentatge. Aquesta organització permet dissenyar i organitzar espais d'aprenentatge que regulen els aspectes bàsics de les àrees d'Educació Infantil, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats. El Centre proposa 11 ambients ( teatre, música, simbòlic, infinit...) tots preparats amb materials que desperten la seva curiositat i els porten a gaudir plenament del seu instint natural de descoberta. La fotografia correspon a l' ambient engrescador de màgia i llum ...