Contacte: 971 85 60 00

El passat mes de març, el nostre centre va participar a les proves Cangur 2018 en els nivells de 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat a la seu d'Inca. La prova consisteix en una prova individual de 30 preguntes tipus test, en les quals els alumnes han de demostrar la seva capacitat de raonament matemàtic.

Read More: les proves cangur (Curs 17-18)