Contacte: 971 85 60 00

Tu decideixes ...

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ve sent conscient d'aquesta realitat i que molts dels riscos als quals us enfrontau com a menors a la xarxa es veuen afavorits per un ús irresponsable i despreocupat, moltes vegades per desconeixement, de les dades de caràcter personal que faciliteu en utilitzar la majoria dels serveis que ofereix Internet: xarxes socials, serveis d'emmagatzematge, missatgeria instantània, correu electrònic, etc .... Per aquest motiu, l'Agència, que des de fa temps ve prestant atenció a la protecció dels menors, ha considerat que la millor manera de garantir-la és mitjançant accions preventives en formació i conscienciació. Per a això, ha desenvolupat una pàgina web, l'objectiu és oferir informació, consells, materials i recursos amb les claus necessàries per a l'ús segur i responsable de les dades personals a la Xarxa.