Contacte: 971 85 60 00

VISITA A TORÍ (ITÀLIA) PER PREPARAR LES PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL (Curs 19-20)

La professora Joana Maria Bennassar, ha realitzat la visita, durant els dies 18, 19 i 20 de març. Aquesta visita ha servit per preparar les pràctiques, que realitzaran a una Escoleta d’infants de 0 a 3 anys. Durant la visita la professora també ha contactat amb l’institut italià que acollirà com a intermediari a les nostres alumnes durant el present curs. Així com compartir informació relacionada amb transport, allotjament, recursos sanitaris...

La visita ha estat molt profitosa i ben rebuda per part de l’institut i les empreses que acullen als nostres alumnes.