Contacte: 971 85 60 00

Premis Icape (CURS 18-19)

ICAPE és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d'Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria que coordina l'IDI (l'Institut d'Innovació Empresarial).

Cal remarcar que ICAPE és un programa dissenyat per a què els alumnes assoleixin les capacitats emprenedores de manera real posant en pràctica l'aprendre fent. Els nostres alumnes presentaren una nova idea de negoci, una cooperativa que ells varen anomenar Fresher & Faster obtenint un accèssit valorat en 300 €. La idea d'aquests premis és que els doblers s'inverteixin en una activitat conjunta on participin tots els membres de la cooperativa (en aquest cas, els alumnes d'FPB 2) dins el marc dels estudis professionals que estan cursant. Recordem que el pilar fonamental de la convocatòria és fomentar el desenvolupament d'una experiència real a través del treball cooperatiu i connectant el centre escolar i l'entorn dins un context lúdic i creatiu al mateix temps que s'introdueix el concepte de responsabilitat ètica i social.

 

Partint d'aquestes premisses s'organitzà un viatge d'estudis a Madrid intercalant aspectes culturals, comercials i lúdics amb la col·laboració econòmica de l'IES Santa Margalida per sufragar algunes despeses. El viatge tengué lloc de dia 3 a dia 6 d'abril. Tots els participants vàrem gaudir d'una experiència única i memorable.

 

ENHORABONA!!