Contacte: 971 85 60 00

LES BEQUES ERASMUS+ A TURIN (ITÀLIA) (Curs 17-18)

Durant l'actual curs 2017/18, i dins el projecte Erasmus + FP. Projecte EuroFP Balears III (2017-1-ES01-KA102-037681) promogut per la DGFPFP (Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat), 5 alumnes del CFGM de TAPSD gaudeixen d'una beca Erasmus+ a Turín (Itàlia). Les participants són: Antonio Domínguez, Amparo Fiol, Margarita Serra, Maria del Mar Reynés i Joana Francesca Ramon. Varen partir dia 4 de maig, i passaran 5 setmanes a la ciutat de Turín, per tal de fer una part de les seves pràctiques formatives en centres de treball, així com conèixer el funcionament dels serveis socials a Itàlia i també el sistema educatiu. La professora Catalina Coll està acompanyant a les alumnes durant la primera de les 5 setmanes, per tal de conèixer el sistema educatiu italià, així com coordinar les diferents activitats inicials de les alumnes, i establir lligams amb el centre italià que acull al nostre alumnat. Les nostres alumnes estan molt contentes de participar en una experiència com aquesta. Estan realitzant les seves pràctiques a una residència de persones majors, i estan entusiasmades amb aquestes 5 setmanes de beca Erasmus+.

 

 Alumnes que participen durant el curs 2017/18 a les beques Erasmus+ a Turín (Itàlia), amb la professora acompanyant Catalina Coll.

 

Alumnes que participen durant el curs 2017/18 a les beques Erasmus+ a Turín (Itàlia), amb personal i usuaris de la Residència per a persones majors on realitzen part de les seves pràctiques.