Contacte: 971 85 60 00

"som comerç just!"

Cada DIMECRES, al torn de matí, la Comissió d’Igualtat i Convivència monta una paradeta amb productes de Comerç Just. També el segon i quart DIJOUS de cada mes, al torn del capvespre, fins al mes de febrer.

El temps del pati es posen a la venta xocolates, tes, cafès, confitures, galetes, mel, espècies i altres productes que provenen principalment de països africans i llatinoamericans. Molts d’aquests productes, al seu envoltori, t’expliquen la seva procedència i et presenten la cooperativa que els produeix.

Són de Comerç Just perquè en la seva producció no treballen menors d’edat, els homes i les dones que hi fan feina cobren el mateix sou, les decisions es prenen de forma consensuada entre totes les persones implicades i no es fa mal al medi ambient.

Al nostre centre ja portam tres cursos en col·laboració amb l'Associació Finestra al Sud (S'altra Senalla d'Inca). Podeu trobar més informació sobre el comerç just a  http://saltrasenalla.org/