Contacte: 971 85 60 00

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA REUNIÓ DE PARES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

A la reunió hi estaven convocats els pares i mares dels alumnes de FPB de Comerç, CFGM Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i CFGS Educació Infantil. La presència per part dels pares i mares fou molt destacable, donam les gràcies per la seva assistència. Es va proporcionar informació del funcionament del centre, integració dels alumnes de FP dins l'IES (tallers, jornades, festes...),itineraris de Formació Professional, beques Erasmus+, obertura de la biblioteca en horari d'horabaixa, curs de millora de la competència lingüística en anglès...

Després els pares tingueren un contacte directe amb cada un dels tutors dels grups, per poder conèixer de primera mà les principals característiques dels cicles, i veure les aules i tallers que empram.