Contacte: 971 85 60 00

Atenció!!!

18. 04. 23

Dates de realització de les proves:

Dies 7 i 8 de maig de 2018.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà s'estructura en les tres parts següents:

Dia 7 de maig de 2018:

 • A les 15:00 h. Constitució de la comissió avaluadora.
 • A les 16:00 h. Part de comunicació: valora la competència en comunicació lingüística. Les matèries de referència són:
  • Llengua castellana.
  • Llengua catalana.
 • A les 18:30 h. Part social: valora la competència social i ciutadana. La matèria de referència és:
  • Ciències socials, geografia i història.

Dia 8 de maig de 2018:

 • A les 16:00 h. Part cientificotecnològica: valora la competència matemàtica i la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. les matèries de referència són:
  • Matemàtiques.
  • Ciències de la naturalesa o Tecnologia.

Durada de la prova:

 • Dues hores per a la part de comunicació.
 • Una hora per a la part social.
 • Dues hores per a la part cientificotecnològica.

Estris per la prova:

 • Bolígraf blau o negre.
 • Matemàtiques i Tecnologia: escaire, compàs, regle, cartabó, calculadora, llapis i goma.
 • OBLIGATORI: PRESENTAR DOCUMENT OFICIAL D'IDENTITAT.
 • IMPORTANT: No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.

Lloc de realització de les proves:

 • Aula CSO1 al bloc A del primer pis.

DIA 22 DE MAIG DE 2018 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES APTES I NO APTES.