Contacte: 971 85 60 00

7 CIÈNCIES (Curs 17-18)

En el laboratori de Física i Química experimentàrem la reacció d'oxidació de la glucosa quan es mescla amb blau de metilè. Comprovàrem com diferents objectes amb càrrega negativa per fregament atreien cap a si aigua, llaunes i bolles de paper d'alumini i, com llimones actuaven  com a conductores d'electricitat i encenien una bombeta led. També vàrem poder observar com les bolles amb poca densitat pujaven a la superfície d'un bol ple de llenties i les de més densitat quedaven baix. Altres experiments versaven sobre la reflexió total  (realitzat amb làser), sobre el funcionament de l'ull humà i  diferents tipus de lents convergents i divergents, hologrames, descomposició de la llum (espectre visible) i la reacció de descomposició de l'aigua oxigenada.

En el laboratori Biologia i Geologia hem après, a través de l'observació i l'experiència, el funcionament del cor, el funcionament de l'aparell circulatori, la composició de la sang i quins són els diferents grups sanguinis dels humans, d'una forma visual i pràctica. Els alumnes responsables explicaven quina és la composició de la sang pel que fa al número de glòbuls blancs, glòbuls vermells i plaquetes, la funció de cadascuna d'aquestes cèl·lules i la composició i funció del plasma. D'altra banda, duguérem a terme l'experiment de Marey que tracta del procés de l'arteriosclerosi en les artèries; mesura de la pressió sanguínia amb un esfigmomanòmetre i un fonendoscopi per escoltar els batecs del cor;  ens explicaren els grups sanguinis (A, B, AB i 0) i les transfusions de sang mitjançant varis jocs elaborats per ells mateixos; disseccionàrem dos cors de be, observant les venes, artèries, ventricles i aurícules i, fins i tot, ens ensenyaren a utilitzar un desfibril·lador.

El taller de Tecnologia oferia una exposició de treballs d'estructures amb triangulació, forma geomètrica que proporciona estabilitat a les estructures. També hem participat d'experiències amb energia hidràulica i observant com s'acomplia el Principi de Pascal; circuits elèctrics formats per un motor, vàries bombetes, un interruptor, un polsador, un commutador i una pila; observàrem els efectes encadenats i jugàrem a construir diferents figures amb  tangrams.

En el laboratori de Matemàtiques, vàrem descobrir què és un fractal i qui era Benoît Mandelbrot, pare de la geometria fractal. Els fractals són figures geomètriques amb estructures que es repeteixen a diferents escales de manera infinita i neixen de l'intent de trobar una geometria més apropiada per descriure els objectes de la natura. Vàrem observar i participar de diversos experiments: el tetraedre de Sierpinski, l'esponja de Menger, els fractals i la música on podíem veure els seus efectes escoltant una peça de música clàssica al piano, els fractals a la natura (exposició de minerals, fòssils, branques d'arbres, fulles, pedres de Santa Llúcia, etc.), els fractals a la medicina (bronquis, bronquíols i cervell), fractals a la geologia, a la meteorologia...

El CFGM, Atenció a persones en situació de dependència, i el CFGS d'Educació Infantil han preparat  una gimcana amb diferents proves: jocs per a experimentar la dependència, posant-nos en el lloc de persones amb discapacitat física, visual o persones d'edat avançada; tallers de somatometria on, entre d'altres coses, els alumnes podíem saber quina era la nostra pressió arterial, el nivell d'oxigen en sang, el grup sanguini, l'índex de massa corporal o la freqüència cardíaca; goalball; jocs de llum; contacontes interactiu; constants vitals. Finalment, hem gaudit d'un vídeo de bones pràctiques amb l'exposició d'activitats fetes durant el curs.

Agraïm a tot el professorat i alumnat implicat en aquesta novena mostra de 7 Ciències de l'IES Santa Margalida

la dedicació i l'esforç que hi han dipositat per tal que aquesta fira fos possible.

A totes i tots, moltíssimes gràcies!!!

FPB,  IES  Santa Margalida